lunes, 21 de septiembre de 2015

Reflexión sobre a Contorna Persoal de Aprendizaxe (Personal Learning Environment, PLE)

Que son as Contornas Persoais de Aprendizaxe?

As Contornas Persoais de Aprendizaxe son un novo enfoque sobre como e onde aprendemos. Son unha maneira de entender ese proceso formal e informal de adquirir coñecementos que se desenvolve ao longo de toda a vida. 

Elaborar un PLE permítenos desenvolver as nosas competencias e favorecer a nosa aprendizaxe porque o deseño adáptase aos intereses e necesidades persoais.
  • Cada persoa fíxase os seus propios obxectivos. Decide que, como, onde, a que ritmo e en que grao quere aprender. 
  • Non hai unha estrutura formal. Non hai esixencias, límites nin restriccións.

Un PLE ten tres partes principais segundo Jordi Adell
  • As ferramentas que eliximos para a nosa aprendizaxe. 
  • Os recursos ou fontes de información. 
  • A Rede persoal de aprendizaxe (Persoal Learning Network, PLN) que imos construíndo.

Esquema gráfico da miña Contorna Persoal de Aprendizaxe

A miña contorna persoal de aprendizaxe

Da miña contorna persoal de aprendizaxe destaco as posibilidades que ofrece o mundo dixital (ferramentas, recursos e servizos) para acceder, organizar e compartir coñecemento. Atopar e seleccionar información útil e relevante de forma eficiente é para mín a parte máis laboriosa. Servizos como Feedly e ferramentas como os clásicos marcadores ou Diigo facilitan ese traballo.

Captura de pantalla de Feedly

No meu día a día actualizo, reforzo e incorporo novos coñecementos mediante o consumo de información de diversas fontes: prensa, blogs, videos, presentacións. Emprego e valoro enormemente os servizos de almacenamento na nube como Dropbox, Google Drive ou o que ofrece Office 2010. Aportan seguridade no arquivo de información, permiten tela en todo momento e en calquera lugar, compartila e traballar de xeito colaborativo.

Por último, non quixen deixar atrás neste esquema da miña contorna persoal de aprendizaxe os "lugares creativos" do mundo offline onde reflexiono, ordeno inquietudes e de súpeto aparecen as mellores ideas... Todas as ferramentas e espazos, online e offline, nutren e potencian a miña personalidade curiosa e autodidacta.


"Todos/as temos xa un PLE. Sempre existiron!" Jordi Adell

No hay comentarios:

Publicar un comentario