lunes, 27 de julio de 2015

Reflexión sobre M1: Marco conceptual de orientación laboral.


REFLEXIÓN INDIVIDUAL DO MARCO CONCEPTUAL DE:      MATILDE MARTINEZ MARTINEZ
 
O  módulo 1 ofrécenos unha  información básica que todo orientador laboral debe coñecer para poder desenvolverse no amplio e complexo proceso da orientación laboral
 Coñecementos de:
1-      SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO:
A nivel  ESTATAL:    SEPE
 
A nivel  Galicia:    SPEG  
 
As competencias en materia de políticas activas de emprego foron traspasadas á nosa Comunidade Autónoma, o Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG), mentres que as políticas pasivas (prestacións, …) seguen sendo xestionadas pola Administración Central (SPE).
2-      A DEMANDA DE EMPREGO e a súa clasificación.
 
             PERSOA DEMANDANTE E DISPOÑIBILIDADE
                             OCUPACIÓN E EMPREGABILIDADE       VIDEO
                                                 MERCADO LABORAL E OCUPABILIDADE
A labor do orientador/a deberá de tratar que a persoa desempegada a orientar, reflexione a cerca da súa situación e as súas carencias e posibilidades, e así poder cambiar ou adecuar a súa dispoñibilidade e empregabilidade, e polo tanto, aumentar o seu nivel de ocupabilidade para insertarse no mercado laboral, nun posto de traballo o máis adecuado ao seu perfil profesional.


3-      MEDIDAS ACTIVAS DE EMPREGO DO SPEG.


a.       Servizos para a mellora da empregabilidade.
 
b.       Axudas ao autemprego e á economía social.
c.       Axudas á contratación por conta allea.
4-      O MERCADO DE TRABALLO.
 
                DIFERENTES TIPOS DE PARO
                A PROSPECCIÓN DO MERCADO DE TRABALLO
                OFERTA E DEMANDA
                ENQUISA DE POBOACIÓN ACTIVA  (EPA)
                COMO E ONDE TRABALLAR   ????
 
El paro baja pero Ourense sigue a la cola de España en tasa de actividad
La EPA cifra en 28.100 el número de desempleados, 3.900 menos que en marzo
ourense / la voz, 24/07/2015 05:0024 de julio de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
Buenas y malas noticias en la Encuesta de Población Activa relativa al segundo trimestre del año que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística. El paro desciende en 3.900 personas con respecto a los tres primeros meses del 2015, pero Ourense sigue siendo la provincia de España con menor tasa de actividad, el índice que mide qué parte de la población se encuentra participando activamente en el mercado de trabajo.
La EPA también ofrece datos sobre la población ocupada (105.200 personas) frente a la parada (un total de 28.100). La tasa de paro es del 21,06 % y baja más de dos puntos con respecto al primer trimestre del año. Cabe destacar que las cifras de desempleados de esta encuesta del INE es más pesimista que la que ofrece cada mes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Según esta misma fuente, a 30 de junio eran 27.539 ourensanos los que no conseguían un empleo, 13.095 hombres y 14.444 mujeres
5-      FORMACIÓN PROFESIONAL E CERTIFICACIÓN.
 
FORMACIÓN PROFESIONAL e as súas modalidades.
 
O CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIÓNS PROFESIONAIS (CNCP)
INSTITUTO GALEGO DAS CUALIFICACIÓNS
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
6-      POLITICA SOCIAL E DE EMPREGO NA UNIÓN EUROPEA.
 
                MOBILIDADE DOS TRABALLADORES
                RED EURES: Rede Europea de Servizos de Emprego
                A POLITICA SOCIAL E DE EMPREGO NA UE
                O FONDO SOCIAL EUROPEO. Fondo estructural da UE para promover o emprego       e o desenvolvemento dos recursos  humanos en todos os países da UE.   FSE  2014-2020
               POLITICAS ACTIVAS DE EMPREGO
 
Soy solicitante de empleo.
 
Buscar un trabajo    
También puede:
 
Soy empresario
Encontrar candidatos
También puede:
 
       7-  A INICIATIVA EMPRENDEDORA.
                PLAN DE EMPRESA
               Nesta parte, o profesor Fernando Aguilló, falounos acerca do mercado de traballo, o deseado equilibrio que daría lugar ao pleno empego, o emprendemento e o plan de empresa, para pasar a continuación a elaborar un Plan de empresa, en grupo.
 
 
 
CANVAX (modelo Plan de emprego)
 
 
              AXUDAS AO AUTOEMPREGO


8-      COMPETENCIAS DIXITAIS.


Non podemos esquecer a importancia das competencias dixitais, algo que debemos desenvolver e que cada vez é máis necesario para o desempeño da nosa labor en orientación laboral.

Conclusión: A labor da orientación require como se pode apreciar, de amplios coñecementos en diferentes campos e unha constante actualización, organización e unha actitude totalmente positiva.
E o que queda de agora en adiante..........

 
 
 
 
 
 

 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario